Porady

Polskie lasy

Polska jest w euopejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w 1945 r. do do 29,2 proc. obecnie. Podstawą prac zalesieniowych jest "Krajowy program zwięksania lesistości" zakłądający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2030 r.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęsciej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział lasów liściastych. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony.

W naszych lasach występują najczęściej drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących pond 80 lat.

Menu

O firmie

Informacje

Kontakt

 SALON FIRMOWY                             wraz ze stałą ekspozycją drzwi      "CS" CENTRUM STOLARKI             ul. Piłsudskiego 1                                   34-100 Wadowice                             kom. 502 149 107                                   kom. 505 554 483                                       

Zakład produkcyjny nr 1
ul. Podstawie 2
34-100 Tomice
woj. małopolskie

Zakład produkcyjny nr 2
oś. Komanie 14
34-123 Chocznia 
woj. małopolskie 

Biuro:
tel. (33) 87 30 485
fax. (33) 87 26 068

 

Obsługa klienta:
kom. 501 687 399
kom. 504 484 616
kom. 505 554 483

kom. 602 229 732

zbydrew@wp.pl

Odwiedź nas na:

© 2013 ZBYDREW. Wszelkie prawa zastrzeżone.